اخبار
نحوه تنظیم پایان نامه و پروپوزال برای دانشجویان کارشناسی
دانشگاه پیام نور رامهرمز
تهیه و تنظیم پایان نامه / پروژه دانشجویی
تهیه کننده : حسین یوسفی
مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور رامهرمز
 

دستور العمل نگارش و تدوین پایان نامهدوره کارشناسینحوه نگارش پروژه
دستورالعمل‌ نگارش‌ و تدوین‌ پایان نامه دوره کارشناسی
 
به‌ منظور آشنایی‌ و آگاهی‌ دانشجویان‌ با نحوه ی‌ نگارش‌ و جهت یکسان بودن تدوین پایان نامه دانشگاه پیام نور واحد رامهرمز ، ضروری‌ است‌ دانشجویان‌ نکات‌ زیر‌ را هنگام‌ تنظیم‌ پایان نامه رعایت‌ کنند.
v    صفحات مقدماتی
1ـ اولین صفحه: سفید
2ـ دومین صفحه: به نام خدا و یا عبارت مشابه (در وسط صفحه)
3- سومین صفحه : صفحه تاییدیه عنوان پایان نامه
4- چهارمین صفحه: صفحه نمره دهی
5-پنجمین صفحه : مطابق پیوست شماره ی 1 (توجه: روی جلد نیز مشابه این فرم است.)
6- ششمین صفحه: واگذاری حقوق مطابق پیوست شماره ی 2
7- هفتمین صفحه: سپاسگزاری (اختیاری)
8- هشتمین صفحه: تقدیم اثر (اختیاری)
9- چکیده
چکیده شامل هدف پروژه، روش انجام و نتایج به دست آمده به طور مختصر می باشد و باید حداقل 200 کلمه و حداکثر یک صفحه بدون ذکر فرمول، شکل و منابع باشد. چکیده بیانگر یافته های پروژه است به نحوی که خواننده را ترغیب به خواندن نماید، لذا از ذکر مقدمات و مبادی در آن اجتناب می شود.
10- فهرست:
به ترتیب فهرست مطالب، شکل ها و جدول ها مطابق پیوست شماره ی 3
فهرست مطالب بایستی شامل فصل ها، بخش ها و قسمت ها باشد.
فهرست مخفف ها یا کوتاه نوشت ها
 
 
 
1-   صفحه تقدیم: در صورت تمایل دانشجو می تواند پایان نامه خود را به شخصیتی یا شخصیت هایی (پدر، مادر و مانند آن) تقدیم نماید.
2-   صفحه تشکر و قدردانی: عبارتست از قدردانی و تشکر از کلیه کسانی که دانشجو را در راه رسیدن به هدف یاری نموده اند.
3-   چکیده: شامل بیان موضوع پایان نامه، هدف، روش تحقیق و یافته ها و واژگان کلیدی پژوهش، حداکثر در یک صفحه باشد.
4-   فهرست مطالب: در فهرست مطالب صفحات اولیه پایان نامه (تفدیم، سپاسگزاری، چکیده و مانند آن) ذکر نمی شود. فهرست مطالب شامل عناوین مقدمه، فصلها، تیترهای اصلی و پیوستها همراه با شماره صفحه مربوطه است.
5-   متن پایان نامه: متن هر پایان نامه شامل چندین زیر فصل خواهد بود. هر فصل با یک مقدمه کوتاه آغاز می شود و مقدمه، کلیات مربوط به محتوای فصل را بازگو می کند.
الف- مقدمه:
قبل از شروع متن یک مقدمه کلی شامل بیان موضوع، ضرورت و هدف ها آورده شود.
ب- فصل ها:
مطالب مختلف پایان نامه در فصول جداگانه بر حسب اولویت و اهمیت طرح مباحث سازمان دهی می شود.
پیشنهاد می شود به منظور ایجاد هماهنگی و همگونی بیشتر فصل بندی به شرح زیر انجام پذیرد:
1-    فصل اول: کلیات تحقیق ( شامل طرح تحقیق )
2-    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
3-    فصل سوم: روش تحقیق
4-    فصل چهارم: یافته های تحقیق (شامل یافته های توصیفی و آزمون فرضیه/ فرضیات)
5-    فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات
 
6- پیوست ها:
در صورت ضرورت داده های حجیم و پرسشنامه ها در پیوست پایان نامه آورده شوند.
7-شیوه شماره گذاری:
صفحه های داخل جلد و بسم ا... شماره گذاری نمی شوند.
صفجه های بعدی با حروف ابجد شماره گذاری می شود و شماره گذاری با عدد از مقدمه تا انتهای پایان نامه ادامه خواهد داشت.
الف- شماره گذاری عناوین: موضوع های اصلی پایان نامه به چند فصل و هر فصل نیز ممکن است به چند زیر فصل تقسیم
 
 
 شود. فصل ها با یک شماره و هر یک از زیر فصلها با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا شده اند مشخص می شود. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب زیر فصل مورد نظر است. در صورتی که هر زیر فصل دارای تیترهای فرعی باشد، شماره تیترهای فرعی در سمت چپ عدد قرار می گیرد. مثلا 4-3-1 یعنی اولین تیتر فرعی از زیر فصل سوم فصل چهارم.
ب-شماره گذاری جداول، اشکال، علایم، روابط و فرمول ها: هر یک از جدوال، رابطه یا فرمول و مانند آن، مطابق روال قبلی مشخص می شود. عدد سمت راست شماره فصل و عدد سمت چپ نشانگر ترتیب رابطه در هر فصل می باشد مثلا رابطه چهارم در فصل سوم به صورت (3-4) نشان داده می شود.
ج- شماره گذاری پیوست ها: پیوست های پایان نامه با استفاده از اعداد شماره گذاری شود.
8-منابع:
شیوه منبع نویسی بر اساس روش APA می باشد.
منابع مورد استفاده در متن، در صورتی که نقل قول مستقیم باشد. پس از متن مورد استفاده در داخل پرانتز به صورت خلاصه ( نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر: شماره صفحه)- مثال:(الوانی، 32:1388) ذکر می گردد و در صورتی که نقل قول غیر مستقیم باشد نیاز به ذکر شماره صفحه نمی باشد.
مشخصات کامل کتابشناسی منبع در آخر پایان نامه (نخست منابع فارسی و سپس منابع لاتین) آورده می شود. فهرست منابع بر حسب حروف الفبا به این صورت تنظیم می شود:
چنانچه داخل متن از منابع لاتین استفاده شده باشد به صورت خلاصه و به فارسی در پرانتز (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه) و نام نویسنده به صورت فونت در زیر صفحه به انگلیسی نوشته می شود.
مثال: (فیلیپس[1]، 75:1998)
الف- کتاب:
-رفیع پور، فرامرز (1378)، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران: انتشارات صدا و سیما، سروش.
-چنانچه کتاب تجدید نظر شده باشد نیز ذکر می شود
 -گیدنر، آنتونی(1378)، تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید(ترجمه ناصر موفقیان)، تهران: نشر نی.
-Bemard,c(1975), An Introduction to Experimental, London: Sage Publication
تذکر: گزارشاتی توسط سازمان ها و موسسات بدون درج نام مولف تهیه می شود، سازمان مورد نظر به عنوان مولف محسوب می شود.
ب-مقاله:
میردار، شادمهر(1383)، مطالعه توصیفی ویژگیهای سنی کشتی گیران عضو تیم ملی ایران، در مقایسه با شاخصهای بین المللی، در المپیک، شماره 25، کمیته المپیک، تهران
 
 
ج-مجموعه مقالات:
-توفیق، فیروزه(1372)، گسترش شتابان شهر نشینی در ایران در سده اخیر، ص 312-330، در (ورجاوند، گردآورنده) یادنامه استاد دکتر غلام جسین صدیقی، تهران، چاپخش.
IMF,(2002),The IMF’sApproach to Promoting Good Governa nee and Combating Corruption-A Guide, retrieved from:http ://www.imh.org/external/np/gov/guide/eng/index.Htm time…..date…….
ه-عناوین جداول و نمودارها در بالای آن و منبع آن در زیر آن نوشته می شود.
توصیه ها
-عنوان پایان نامه مختصر و رسا باشد.
-تصاویر مورد استفاده در پایان نامه از کیفیت خوبی بر خوردار باشد.
-شایسته است پایان نامه حاوی نوآوری های دانشجو بوده و حتی الامکان از ارایه مطالب تکراری پرهیز شود.
-پایان نامه به زبان فارسی و املای واژه ها مطابق مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.
-صفحه های پایان نامه یک رو باشد.
 ب‌- نحوه ی نگارش
1- نرم افزار مورد استفاده برای تایپ گزارش پروژه Microsoft Word می باشد. در تدوین‌ و تایپ‌ صفحات‌ گزارش از هیچگونه‌ کادر تزئینی‌ و تذهیب‌ استفاده‌ نگردد.
2ـ متن چکیده با قلم B Zar 13 و کلمه "چکیده" در اولین خط با قلم B Zar 12 Bold در اول سطر درج شود.
3- متن پیشگفتار با قلم B Zar 13 و کلمه "پیشگفتار" در اولین خط با قلم B Zar 12 Bold در اول سطر درج شود.
4- متن اصلی گزارش پروژه باید روی یک طرف کاغذ A4 با قلم B Zar 13 و با فاصله خطوط یک سانتیمتر(Line Spacing | Multiple 1.2) و حاشیه های صفحات مطابق نمونه ی زیر رعایت گردد:
 
5/2
 
5/3
 
5/2
 
7
 
فصل اول
 
شروع فصل
 
5/2
 
5/3
 
5/2
 
5/3
 
 
 
 
 
 
 

                                       صفحه ی اول هر فصل                                                                       صفحات بعدی
 
 
 
 
 
5- از چهار صفحه مقدماتی تا اولین صفحه ی متن گزارش ، متن صفحات با حروف الفبا (ابجد- هوز- حطی- کلمن- سعفص ...) در پایین صفحه شماره گذاری می گردد.
6- صفحات متن با اعداد 1، 2، 3 و ... در وسط پایین صفحه و به فاصله ی cm2 از پایین صفحه شماره گذاری شود. توجه شود که بر روی صفحه ی اول هر فصل، شماره ی صفحه ذکر نمی شود، لیکن به حساب می آید.
7- قسمت های مختلف هر فصل با اعدادی نظیر 6-4 یا 6-4-2 مشخص می شود که عدد 6 شماره ی فصل، عدد 4 شماره ی بخش و عدد 2 شماره ی قسمت است. شماره و عنوان هر فصل با قلم B Zar 18 Bold، بخش های مختلف فصل ها با قلم B Zar 16 Bold و قسمت ها با قلم B Zar 14 Bold تایپ شود. (توجه: شماره ی فصل با حروف نوشته شود)
8- تمامی شکل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند. مثلاً برای جدول های فصل 2، جدول 2-1، جدول 2-2 و ... برای جدول های فصل 3، جدول 3-1، جدول 3-2 و ... عنوان جدول ها در بالای آنها و عنوان شکل ها در زیر آنها ذکر می گردد. (قلم B Zar 11 Bold). اگر شکلی از مرجعی نقل شده باشد، لازم است مرجع آن در زیر شکل آورده شود.
9- فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که ظاهر می شوند مانند جدول ها و شکل ها شماره گذاری گردد.
10- معادل انگلیسی اصطلاحات فنی غیر متداول که برای اولین بار در گزارش پروژه به کار می رود به صورت زیرنویس (فقط برای یک بار) در پاورقی صفحه‌ی مربوط درج شود. حتی المقدور در متن گزارش از به کار بردن واژه های انگلیسی احتراز شود. زیرنویس‌ها در هر صفحه با گذاردن شماره ی 1، 2 و ... فارسی در گوشه ی بالای آخرین کلمه در متن مشخص می شوند. در زیرنویس ها فقط معادل زبان انگلیسی لغات یا اصطلاحات فارسی نوشته شود. در صورت وجود توضیحات بیشتر باید در قسمت پی نوشت ها آورده شود.
12- لازم است در متن به کلیه ی مراجعی که مورد استفاده قرار می گیرند اشاره شود. چنانچه در داخل متن از یک مرجع مطلبی نقل شود، بلافاصله پس از خاتمه‌ی جمله، کروشه باز شود و شماره مرجع ذکر گردد (برای مثال ]6[). مناسب تر است که از کپی سازی متن یک مرجع خودداری شود. نحوه ی ارجاع در متن به یکی از دو روش زیر می باشد:
الف- مراجع به ترتیبی که در متن می آیند شماره گذاری می شوند. در این روش، به ترتیب شماره در فهرست مراجع ذکر خواهد گردید.
ب- ذکر مرجع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار می باشد. در این روش، مراجع به ترتیب حروف الفبایی نام نویسنده در فهرست مراجع ذکر می گردند.
 
13- نحوه ی صحافی گزارش پروژه : روی جلد مانند سومین صفحه (پیوست شماره ی 1)، عطف آن مانند نمونه ی زیر و
 
 
پشت جلد مانند صفحه ی ماقبل آخر (پیوست شماره ی 5) زرکوبی می شود.
 
 
عنوان پروژه                                               نام و نام خانوادگی                                            سال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز
 
گروه ...........
 
پروژه کارشناسی
رشته ی ......
گرایش ............
 
عنوان پروژه:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
استاد راهنما:
.........................
 
تهیه کننده:
.................................
…. ماه .....13
 
 
 
 
 
 
 

مدیریت برنامه ریزی
"دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز " میباشد.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
عنوان                                                                                                              صفحه
 
تقدیروتشکر                                                                                                    الف
تقدیم                                                                                                                ب
چکیده                                                                                                               ج
فهرست مطالب
فهرست جداول
فهرست شکل ها
فصل اول: ……                                                                                                     1
1-1-                                  …………………………………………………………………
1-2-                                  …………………………………………………………………
 
فصل دوم: ……
2-1-                                  …………………………………………………………………………
2-2-                                  …………………………………………………………………………
.
.
.
 
 
 
 

 
پیوست شماره ی 4
 

نحوه تهیه متن‌ اصلی پایان
متن اصلی شامل سه قسمت کلی می گردد:
1-   تشریح موضوع پروژه و زمینه های علمی آن: در این قسمت موضوعاتی که خواننده جهت فهم بهتر پروژه به آنها نیاز دارد با تفصیل کافی ارائه می گردد. این ارائه تفصیلی باید در حد مورد نیاز باشد و از توضیح واضحات و مواردی که اغلب خوانندگان از آن مطلع هستند اجتناب شود.
2-   ارائه فعالیتها مشابه انجام شده: در این بخش پروژه هایی که قبلا توسط دیگران در زمینه موضوع پروژه انجام شده ارائه شده و در حد مختصر و مفید تشریح می گردد.
 
 
3-  
شر
شرشرح فعالیتهای پروژه: در این بخش فعالیتهای انجام شده تشریح شده و نتایج بدست آمده ارائه می گردد. همچنین دستاوردهای پروژه باید ارزیابی گردیده و به تفصیل در این قسمت گنجانده شود. نحوه انجام پروژه، نکات علمی و فنی، راهنمای فنی پروژه و همچنین راهنمای بهره برداری از خروجی پروژه برای یک کاربر عادی از موارد دیگری است که در این بخش به آنها پرداخته می شود.
قسمت های فوق در قالب یک یا چند فصل از گزارش پروژه قرار می گیرند. فصول گزارش در حجم معادل و متعارف (حدود 20 تا 30 صفحه) تهیه می شود. و هر فصل (بجز فصول پیشگفتار و جمع بندی و ارائه پیشنهادات) با زیربخش مقدمه شروع شده و با زیربخش جمع بندی خاتمه می یابد. جمع بندی هر فصل آنرا به مقدمه فصل بعد پیوند می زند بطوری که پیوستگی مطالب گزارش پروژه از فصلی به فصل دیگر حفظ گردد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پیوست شماره ی 5
 
 
 
 
 
 
Faculty of payam nor university ramhormoz
Department of . . . . . . .
 
 
B.Sc. Final Project Report
 
 
 
Title of the Report:
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
 
Under Supervision of:
. . . . . . . . . . .
 
 
By:
. . . . . . . . . . . . . .
 
 
<Date>

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما